Arkitektkonkurrencen for KlimaByen i Middelfart

KlimaByen i Middelfart omfatter afholdelse af en arkitektkonkurrence med fokus på Byudvikling gennem Klimatilpasning med efterfølgende realisering af et klimatilpasningsprojekt i projektområdet.
Fokus på klimatilpasningens byudviklingsmæssige potentiale  
Realdania, Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Kommune, som tilsammen er partnerskabet for projektet KlimaByen, står bag den to-fasede projektkonkurrence ”Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart”.  

Projektkonkurrencen skal føre til innovative svar på spørgsmålet om, hvordan der opnås en værdiforøgelse af de store investeringer i klimatilpasning, som forsyningsselskaber og kommuner skal foretage de kommende 50-100 år. De konkurrerende skal komme med forslag til, hvordan klimatilpasning i området omkring Kongebrovej kan bruges som løftestang for udvikling af byrum og grønne arealer til glæde for nuværende og fremtidige generationer af Middelfartborgere.  
Overordnet set skal projektet være eksempelprojekt for forsyningsselskaber, kommuner, forskere og andre i Danmark og udlandet, som er optaget af klimatilpasningens byudviklingsmæssige potentiale. 

De seks udvalgte arkitekt teams
På baggrund af en prækvalifikationsproces har holdet bag KlimaByen udvalgt 6 arkitektteams, som skal deltage i arkitektkonkurrencens første fase. De udvalgte teams er:  
  • PK3 (hovedrådgiver) med De Urbanisten (underrådgiver) og Envidan (konsulent) 
  • Gottlieb Paludan Architects A/S (hovedrådgiver) med SNE Architects ApS, 2+1 Idebureau og Via Trafik (underrådgivere), Jan Luxhøj Støvring og Anna Aslaug Lund (konsulenter) 
  • TREDJE NATUR (hovedrådgiver) med entasis (underrådgiver) og Grontmij (konsulent)
  • GHB Landskabsarkitekter A/S (hovedrådgiver) med Adept (underrådgiver), Atkins, 2+1 Idebureau og Kjell Nilsson (konsulenter)
  • SLA (hovedrådgiver) med GXN og Rekommanderet (underrådgivere), Jens Rørbech og Kirsten Halsnæs (konsulenter)
  • Rambøll Danmark A/S (hovedrådgiver) med Atelier Dreiseitl (underrådgiver)

Arkitektkonkurrencens faser
Den 20.august 2014 deltog de 6 udvalgte teams i den kick off workshop i Middelfart, som var startskuddet til konkurrencens første fase. Første fase blev afsluttet den 12. november 2014, hvor 3 delte vinderprojekter af konkurrencens 1. fase blev offentliggjort. Herefter blev vinderprojekterne udstillet på KulturØen i Middelfart, hvor der var mulighed for borgere i Middelfart og andre interesserede at kommentere forslagene. 

Arkitektkonkurrencens 2. fase gennemføres i perioden november 2014 til marts 2015. I 2. fase viderebearbejdes de tre vinderforslag med fokus på at opnå realiserbare forslag.
 
Det endelige vinderprojekt offentliggøres den 26. marts 2015 ved et arrangement på KulturØen i Middelfart.
 
Herefter vil der blive indgået rådgiveraftale med den endelige vinder om rådgivning i forbindelse med landskabsarkitektarbejder, herunder projektopfølgning, projektering og tilsyn.

Orbicon A/S som gennemgående teknisk rådgiver 
Orbicon A/S har bidraget til udarbejdelse af projektets forundersøgelse. Orbicon A/S er tilknyttet som gennemgående teknisk rådgiver i forbindelse med arkitektkonkurrencen og efterfølgende i forbindelse med konkretisering og realisering af projektet. 

De konkurrerende teams har haft mulighed for sparring med Orbicon A/S i forbindelse med kick off arrangementet i konkurrencens første fase i august 2014 samt undervejs i konkurrencens 2. fase. Også her har Orbicon A/S, som teknisk rådgiver, bidraget med tekniske input til konkurrenceforslagene i dialogen forud for aflevering af det endelige løsningsforslag.  

Udbuddet for arkitektkonkurrencen kan hentes her 

Pressemeddelelse om de 3 vinderforslag af arkitektkonkurrencens 1. fase kan læses her