Arkitektkonkurrencens 1. fase

Første fase af KlimaByens arkitektkonkurrence blev afsluttet i november 2014. 3 teams blev udvalgt til at gå videre i konkurrencens 2. fase, der løber frem til marts 2015.

Konkurrenceopgaven
I 1. fase af konkurrencen har holdet bag KlimaByen søgt besvarelser, som kort og præcist beskriver, hvordan et overordnet koncept kan omsætte projektets vision og målsætninger til kreative og innovative løsninger, der kan understøtte og forstærke bydelens identitet og særkende. I denne fase er der sat fokus på innovation og opnåelse af merværdi, mens den tekniske afklaring og bearbejdning vil foregå i fase 2.

Bedømmelse
Dommerkomitéen har i forbindelse med vurderingen af de indkomne konkurrenceforslag taget afsæt i tre bedømmelseskriterier:

  • Sammenfattende innovativ, arkitektonisk, æstetisk, funktionel og teknisk kvalitet af forslaget.
  • Håndtering af opgaven med at skabe byudvikling gennem klimatilpasning via overbevisende løsninger, som med en integreret tilgang sikrer miljømæssig, økonomisk og social/rekreativ merværdi.
  • Økonomi - anlægsbudgettets realisme set ift. projektets overordnede økonomiske ramme.

På baggrund af bedømmelseskriterierne har dommerkomiteen foretaget en vurdering af hvert enkelt konkurrenceforslag. Vurderingerne er samlet i en dommerbetænkning, hvor der er redegjort for bedømmelsen af konkurrenceforslagene.

Se hele dommerbetænkningen her

Dommerkomitéen har på baggrund af de sammenfattende redegørelser valgt at udpege 3 sidestillede vindere af projektkonkurrencen.

De tre vinderforslag af konkurrencefase 1

  • Vandet viser vejen. Team GHB Landskabsarkitekter. Se forslag her
  • Styrkede kvaliteter – nye muligheder. Team Gottlieb Paludan Architects. Se forslag her
  • #Klimaklog. Team Tredje Natur. Se forslag her