Aktivitetsskoven

Arbejdet med at anlægge Aktivitetsskoven begynder i foråret 2018. Strategien for området er at aflede regnvand fra de omkringliggende veje og boligområder ned til Aktivitetsskoven. Her vil lavninger forsinke og rense vandet, inden det udledes til Langedam. Den tidligere sportsplads bliver i fremtiden et spændende sted for børn og voksne med små vandløb og søer, boldspil og spændende broer, som indbyder til leg og bevægelse.  

Du kan læse mere om Aktivitetsskoven her

Vi vil herunder løbende opdatere dig om, hvad der sker i området ved Aktivitetsskoven:

Vil du gerne have de sidste nye informationer om vejlukninger, afspærringer og andet nyt fra KlimaByen direkte på din telefon, så kan du tilmelde dig via vores SMS-service ved at sende KLIMABYEN til 1272. Tilmeld dig allerede i dag, så ved du, hvad der sker i delområderne.

Aktivitetsskoven maj 2018 
Endnu en gang er der stor aktivitet på den gamle sportsplads ved Middelfart Stadion. Sidste etape i projekt KlimaByen er igangsat, og entreprenør CJ Anlæg har travlt med at omdanne den gamle plæne, som i en lang periode har fungeret som afvanding for Skovkvarteret, til et spændene bevægelsesområde. Når Aktivitetsskoven står færdig i november 2018, bliver det et område, som indbyder til leg, bevægelse og læring for både børn, unge og ældre.

Der bliver anlagt lysninger med plads til bevægelse og læring, spændende broer samt stier, som snor sig rundt mellem træer, lysninger og lavninger. De mange lavninger vil opsamle regnvandet fra Skovkvarteret. Vandet vil herefter nedsive og skabe et frodigt område, hvor dyr og planter trives.