Delområde 2 Allékvarteret

Anlægsarbejdet i Allékvarteret blev igangsat i foråret 2017. Strategien for området er at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Lillebælt. Derudover er målet at afkoble flest mulige boliger fra hverdagsregn. Alle veje er afkoblet fra fælleskloakken ved at etablere regnbede langs med vejene, og vejene er udformet, så kørebanetracéet kan bruges til afledning af kraftig og ekstremregn.

Du kan læse mere om delområde 2 Allékvarteret her

Vi vil herunder løbende opdatere dig om, hvad der sker i delområdet:

Vil du gerne have de sidste nye informationer om vejlukninger, afspærringer og andet nyt fra KlimaByen direkte på din telefon, så kan du tilmelde dig via vores SMS-service ved at sende KLIMABYEN til 1272. Tilmeld dig allerede i dag, så ved du, hvad der sker i delområderne.