Delområde 3 Bykvarteret

Vi vil herunder løbende opdatere dig om, hvad der sker i delområdet:

Vil du gerne have de sidste nye informationer om vejlukninger, afspærringer og andet nyt fra KlimaByen direkte på din telefon, så kan du tilmelde dig via vores SMS-service ved at sende KLIMABYEN til 1272. Tilmeld dig allerede i dag, så ved du, hvad der sker i delområderne.

SMS 26.08.2019
I denne uge flyves der med drone i Middelfart By på vegne af Middelfart Kommune. Flyvningen har til formål at dukumentere de tiltag, som er udført i forbindelse me klimatilpasningen af Middelfart  - KlimaByen, og der vil derfor udelukkende være tale om flyvning nær anlæg.
Flyvningen bliver udført af uddannet dronepilot, og der flyves efter regler og retningslinjerne på området. Ser man dronepiloten arbejde bedes man vise hensyn og holde aftand, hvis muligt.
Der kan ved flyvningen ske kortvarig overflyvning af ejendom eller person, dog forsøges dette at holdes på et minimum.
Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer, kan disse henvendes til pfli@orbicon.dk som er dronepiloten på opgaven. 

SMS den 28.06.2019
På mandag den 1/7-2019 lægger vi nyt asfalt i krydset Behrendtsvej/Skovgade/Vesterløkke Allé/Adlerhusvej. Arbejderne begynder kl. 6 om morgenen og vil forløbe det meste af dagen. Der vil være kortere perioder i løbet af dagen, hvor vi bliver nødt til at spærre vejen helt af. Vi anbefaler derfor, at I finder alternative ruter. Vi glæder os til, at krydset står færdigt med asfalt mandag eftermiddag/aften. Ved spørgsmål kontakt da pernille.svane@middelfart.dk Mvh KlimaByen

SMS den 07.06.2019
KlimaByen arbejder nu på højtryk for at få anlægsarbejderne færdige. Det betyder desværre også, at vi må lukke endnu flere veje for gennemkørende trafik. Fra den 11/6 skal vi grave kabler ned ved Knorretorv. Det betyder, at følgende veje er spærret af for kørsel fra den 11/6 og frem til september måned:
Skovgade spærres fra indkørslen til Skovgadecenteret og frem til Knorretorv.
Søndergade bliver spærret ved Smedegade. Det vil sige Søndergade fra Hessgade og frem til Smedegade åbnes vejen for dobbeltrettet trafik.
Knorregade bliver spærret fra Kongebrovej og frem til Knorretorv. Det vil sige Knorregade fra Algade til Kongebrovej åbnes for dobbeltrettet trafik.
Smedegaden bliver spærret ved Søndergade. Det vil sige Smedegade fra Algade og frem til Søndergade åbnes for dobbeltrettet trafik.
Vi beklager de gener arbejdet forårsager.
Ved spørgsmål kontakt da pernille.svane@middelfart.dk Mvh KlimaByen


SMS den 08.04.2019
I KlimaByen arbejder vi flere steder med at lægge de nye klinkefortove. Når Klinkefortovene er lagt, lægger vi grus ud for at fylde fugerne op imellem klinkerne. Gruset vil herefter langsomt trænge ned i fugerne og fylde dem op. Fyldes fugerne ikke helt op med grus, vil klinkerne ikke blive liggende som de skal. Det er derfor vigtigt gruset får lov til, at blive liggende på fortovet.
På Adlerhusvej har vi nu lagt asfalt ud og fortovene er stort set færdige. Vi arbejder her videre med private indkørsler samt gartnerarbejde. I den sydlige ende af Skovgade fortsætter vi med ledningsarbejder. Når alle ledninger er lagt om, vil vi gå i gang med opbygningen af vej og fortove.
Ved spørgsmål kontakt da pernille.svane@middelfart.dk. Mvh KlimaByen

SMS den 22.03.2019
Det nærmer sig, at vej og fortov er ved at være færdige på Adlerhusvej, så vi kan åbne for trafikken gennem porten. Hvis alt går vel åbnes der for trafik i uge 14.
Som på de øvrige veje vil der fortsat være færdiggørelsesarbejder som skal laves.
Skovgade er lukket fra Ældrecentret til Behrendtsvej. Ledningerne er snart lagt om og vi kan herefter gå i gang med at bygge vej og fortov op.
Ved spørgsmål kontakt da pernille.svane@middelfart.dk. Mvh KlimaByen

SMS den 08.01.2019 
Godt nytår. Vi har startet året ud med at udføre arbejde på anden halvdel af Adlerhusvej. Det betyder, at Adlerhusvej i en periode fra nu vil være spærret af fra Adlerhusporten og frem til indkørslen ved Sano. Beboerne på denne strækning af Adlerhusvej vil i perioder ikke have mulighed for at komme frem til deres bolig med bil og opfordres til at parkere på vejene i området. Vi forventer, at der vil være åbnet helt op for trafik igen medio april 2019.
Ved spørgsmål kontakt da Pernille Svane pernille.svane@middelfart.dk
Afmeld? Send klimabyen stop til 1272

SMS den 21.12.2018 
Der er den 20/12 åbnet for beboerkørsel i Smedegade. Samtidig er der etableret et midlertidigt standsningsforbud for at lette fremkommeligheden og undgå, at der køres op over fortovene, da vi endnu ikke er færdige i forhold til opfyldning med sand osv.
Vi har d.d. konstateret, at der alligevel holder biler parkeret i gaden, tre af dem med det ene hjulpar på fortovet, hvilket altid er ulovligt. Vi vil derfor bede jer undgå dette, så fortovene ikke beskadiges.
Fyns politi har givet samtykke til standsningsforbuddet, og Parkeringskontrol Nord er orienteret, så der vil jævnligt komme P-vagter i gaden, også på søn- og helligdage.
KlimaByen ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et dejligt og lykkebringende nytår. Ved spørgsmål, kontakt da Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener, mens arbejdet står på. Mvh KlimaByen. Afmeld? Send klimabyen stop til 1272

SMS den 13.12.2018
Adlerhusvej, Smedegade og Knorregade åbnes op for beboerkørsel den 21.12.2018 og er åben mellem jul og nytår. I det nye år startes der op for brolægningen på Adlerhusvej samt afsluttende arbejder i Smedegade og Knorregade. KlimaByen ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et dejligt og lykkebringende nytår.Ved spørgsmål, kontakt da Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk eller mobil 3033 5344. Vi beklager eventuelle gener, mens arbejdet står på. Mvh. KlimaByen.

SMS den 29.11.2018

I forbindelse med julemarkedet i Middelfart den 2. december 2018 åbnes Brogade op for dobbeltrettet trafik. KlimaByen ønsker dig en glædelig jul samt et godt nytår.

Ved spørgsmål, kontakt Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener, imens arbejdet står på. Mvh. KlimaByen

Afmeld? Send Klimabyen stop på 1272

 

SMS den 29.11.2018

I perioden 3. til 20. december brydes fortovet op og der etableres nyt i Algades sydlige side fra Algade 2A til Algade 6.

Ved spørgsmål, kontakt Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener, imens arbejdet står på. Mvh. KlimaByen

Afmeld? Send Klimabyen stop på 1272

 

Den 05.11.2018

Tirsdag til fredag i uge 47 afspærres Knorregade fra Kongebrovej til Knorretorvet, da kloakledningerne skal strømpefores. Ligeledes vil det kun være muligt at parkere i den ene side af Buggesgade.
Bilisterne henvises til at køre ad AC Hansens Allé og Kongebrovej.
Ved spørgsmål, kontakt Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener, imens arbejdet står på. Mvh. KlimaByen
Afmeld? Send Klimabyen stop på 1272

 

SMS den 12.10.2018

I kommende periode fortsætter klinkearbejdet i fortovene på Smedegade, Algade og Knorregade. Ligeledes tages der hul på arbejdet ved det lille torv ved Marsvinebrønden.

Adlerhusvej er fortsat lukket fra Vesterløkke Allé til Sano.

I Smedegade strømpefores den eksisterende kloak.

Ved spørgsmål, kontakt Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener, imens arbejdet står på. Mvh. KlimaByen. Afmeld? Send KlimaByen stop på 1272

 

SMS den 19.09.2018

I næste uge asfalteres Smedegade og den opgravede del af Algade. Herefter åbnes der i en periode op for beboerkørsel. Det vil dog ikke være muligt at parkere her.

Fra den 1/10-18 spærres Adlerhusvej fra 5-vejskrydset ved Vesterløkke Allé og frem til Sano. Der startes med stubfræsning af rødderne fra de fældede kastanjetræer, hvorefter der tages hul på ledningsarbejderne. Cyklisterne henvises til at køre via Vesterløkke Allé.

Ved spørgsmål, kontakt Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener, imens arbejdet står på. Mvh. KlimaByen

Afmeld? Send Klimabyen stop på 1272

 

SMS den 13.08.2018
God morgen i Klimabyen. Mandag den 13/8 vil Krydset Algade/Brogade/Gl. Vestergade/Knorregade samt Knorregade fra krydset og frem til Kongebrovej blive spærret af for kørsel. Spærringen forventes at vare frem til starten af november.
I øjeblikket foregår følgende arbejder i KlimaByen: I Smedegade udføres ledningsarbejder, i Brogade lægger brolæggerne hånd på de sidste arbejder, på Havnepladsen er mureren godt i gang med siddemuren og i Algade lægger Fjernvarmen nye rør ned.
Ved spørgsmål kontakt da projektleder Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener imens arbejdet står på. Mvh KlimaByen.
Afmeld? Send klimabyen stop til 1272

SMS den 11.07.2018

I den kommende periode fortsætter arbejderne på Gl. Havn, vej og fortov i Brogade, jord- og betonarbejder ved trappen ind til kirken og ledningsarbejder i Smedegade.Fra 30.07.2018, og i en længere periode frem, vil Knorregade og vejstrækket foran kirken på Algade blive afspærret, da vi i 1. omgang skal i gang med ledningsarbejder.

Det vil fortsat være muligt at færdes til fods. Ved spørgsmål, kontakt da Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk eller mobil 3033 5344. Vi beklager eventuelle gener,

mens arbejdet står på. Mvh. KlimaByen.

 

SMS den 02.07.2018
Som noget nyt vil vi løbende udsende SMS´er, der beskriver, hvilke arbejder der udføres i Bykvarteret i forbindelse med KlimaByen. For de næste ca.  to uger drejer det sig om følgende: Betonarbejder i Gl. Havn, vej og fortov i Brogade, jord og betonarbejder ved trappen ind til kirken og ledningsarbejder i Smedegade. Ved spørgsmål kontakt da Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk eller mobil 30335344. Vi beklager eventuelle gener, mens arbejdet står på. Mvh KlimaByensende KLIMABYEN til 1272. Tilmeld dig allerede i dag, så ved du, hvad der sker i delområderne.

 

Den 26.06.2018
I forbindelse med KlimaByens arbejder skal vi fjerne de gamle belysningsmaster og luftledninger i Smedegade, for i stedet at sætte nye belysningsmaster op. De nye master bliver magen til dem der står i Søndergade. Da vi fjerner de eksisterende belysningsmaster, vil der de næste ca. 2 mdr. ikke være gadelys i Smedegade og i en kortere periode 1-2 uger vil gadelyset i Søndergade ikke virke. Ved spørgsmål kontakt da projektleder Pernille Svane pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener, imens arbejdet står på. Mvh KlimaByen

SMS den 20.06.2018
På fredag den 22/6 vil der blive lagt nyt slidlag på A C Hansens Allé. Det betyder at A C Hansens Allé vil være spærret fra Langedamsvej til Kongebrovej fra kl. 6.30 til 12.00. Ved spørgsmål kontakt da projektleder Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener, imens arbejdet står på. Mvh KlimaByen.
Afmeld? Send klimabyen stop til 1272

SMS den 14.06.2018
For de næste ca. to uger drejer det sig om følgende: Vej og fortov i Brogade, fjernelse af asfalt samt ledningserbejder i Smedegade og udgravning i Gl. Havn. Det omfattende arbejde skyldes arbejdet med KlimaByen, som har til formål at ruste bydelen til en fremtid med mere nedbør. KlimaByen håndterer regnvand, så vi blandt andet undgår vand i kælderen og overløb af spildevand til Lillebælt. Ved spørgsmål kontakt da Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk eller mobil 30335344. Vi beklager eventuelle gener, mens arbejdet står på. Mvh Klimabyen
Afmeld? Send klimabyen stop til 1272

SMS den 06.06.2018
Fra i dag onsdag vil Smedegade blive spærret for motorkøretøjer fra Søndergade til Algade. Det vil stadig være muligt for fodgængere at færdes i gaden. Vi forventer, at vejen vil være spærret de næste 2-3 måneder. Ved spørgsmål kontakt da projektleder Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk eller mobil 30335344. Vi beklager eventuelle gener imens arbejdet står på. Mvh KlimaByen.
Afmeld? Send klimabyen stop til 1272

SMS den 23.03.2018
Fra mandag kl. 7-18 vil vi foretage højtrykspuling af kloakledninger i Buggesgade og Gl. Vestergade. I den forbindelse vil vi bede jer huske at tildække jeres afløb. Mens arbejdet står på og frem til onsdag i uge 13 vil der være parkeringsforbud i de to gader. Derudover spærres Gl. Vestergade for gennemkørsel, således at det ikke er muligt at komme ind på vejen fra Algade. Det er entreprenør Aarsleff der står for arbejdet. Ved spørgsmål kontakt Rasmus Tranum Feldborg fra Aarsleff på raf@aarsleff.com eller mobil 4044 2491. Vi beklager eventuelle gener imens arbejdet står på. Med venlig hilsen KlimaByen
Afmeld? Send klimabyen stop til 1272

SMS den 16.03.2018
Entreprenøren Aarsleff vil på mandag den 19. marts fra kl. 7-18 højtryksspule kloakledningerne på Kongebrovej. Det sker i forbindelse med renoveringen af kloakkerne indenfor Bykvarteret. Husk at dække dine afløb til. Der er p-forbud på Kongebrovej imens. Har du spørgsmål så kontakt Rasmus Tranum Feldborg fra Aarsleff på raf@aarsleff.com eller 40442491. Vi beklager evt. gener God weekend, Klimabyen.

SMS den 28.02.2018
Fra i dag onsdag vil der blive sat signalanlæg op i krydset Havnegade/Brogade i Middelfart. Signalanlægget sættes op, da der skal foretages gravearbejder i Havnegade. Derfor vil kun et spor være farbart forbi krydset. Signalanlægget forventes at fungere frem til udgangen af maj. Ved spørgsmål kontakt projektleder Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk eller mobil 30335344. Vi beklager eventuelle gener imens arbejder står på. mvh klimabyen.afmeld? send klimabyen stop til 1272

SMS den 26.02.2018
Fra i morgen tirsdag den 27. februar går klimabyens 3. etape i gang i Brogade. det betyder, at vejen er spærret for gennemkørsel frem til slutningen af maj. Brogade skal laves om, så den kan transportere regnvandet væk, så det ikke belaster kloakken. vi laver ombygningen af vejen så skånsomt som muligt og måler på evt. vibrationer mens arbejdet står på. brostenene i Brogade bliver bevaret. ved spørgsmål, kontakt venligst projektleder Pernille svane på pernille.svane@middelfart.dk eller mobil 30335344. vi beklager evt. gener imens arbejdet står på. mvh klimabyen.afmeld? send klimabyen stop til 1272

SMS den 20.02.2018
Så er vi klar til at gå i gang med 3. etape af Klimabyen. Det betyder midlertidig inddragelse af ca. halvdelen af p-pladserne i GL. Havn fra i morgen og frem til slutningen af maj. Årsagen er, at vi etablerer et bassin til at aflede regnvand fra bykvarteret. Vi beklager evt. gener mens arbejdet står på. Venlig hilsen Klimabyen.

Delområde 3 Bykvarteret
Anlægsarbejdet i Bykvarteret er igangsat i januar 2018. Strategien for området er at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Lillebælt. Omkring Adlerhusvej er målet at flest mulige boliger afkoblet fra hverdagsregn. Ved kraftig og ekstremregn er der overløb til de tilstødende områder. Gaderne i den historiske bymidte er generelt smalle, og derfor skal regnvandet her håndteres i render frem for regnbede. Her er planen at hustagene mod gaden bliver afkoblet fra kloakken ved, at regnvandet herfra ledes direkte til vejen via render.

Du kan læse mere om delområde 3 Bykvarteret her