Delområde 3 Bykvarteret

Vi vil herunder løbende opdatere dig om, hvad der sker i delområdet:

Vil du gerne have de sidste nye informationer om vejlukninger, afspærringer og andet nyt fra KlimaByen direkte på din telefon, så kan du tilmelde dig via vores SMS-service ved at sende KLIMABYEN til 1272. Tilmeld dig allerede i dag, så ved du, hvad der sker i delområderne.

 Den 05.11.2018

Tirsdag til fredag i uge 47 afspærres Knorregade fra Kongebrovej til Knorretorvet, da kloakledningerne skal strømpefores. Ligeledes vil det kun være muligt at parkere i den ene side af Buggesgade.
Bilisterne henvises til at køre ad AC Hansens Allé og Kongebrovej.
Ved spørgsmål, kontakt Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener, imens arbejdet står på. Mvh. KlimaByen
Afmeld? Send Klimabyen stop på 1272

 

SMS den 12.10.2018

I kommende periode fortsætter klinkearbejdet i fortovene på Smedegade, Algade og Knorregade. Ligeledes tages der hul på arbejdet ved det lille torv ved Marsvinebrønden.

Adlerhusvej er fortsat lukket fra Vesterløkke Allé til Sano.

I Smedegade strømpefores den eksisterende kloak.

Ved spørgsmål, kontakt Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener, imens arbejdet står på. Mvh. KlimaByen. Afmeld? Send KlimaByen stop på 1272

 

SMS den 19.09.2018

I næste uge asfalteres Smedegade og den opgravede del af Algade. Herefter åbnes der i en periode op for beboerkørsel. Det vil dog ikke være muligt at parkere her.

Fra den 1/10-18 spærres Adlerhusvej fra 5-vejskrydset ved Vesterløkke Allé og frem til Sano. Der startes med stubfræsning af rødderne fra de fældede kastanjetræer, hvorefter der tages hul på ledningsarbejderne. Cyklisterne henvises til at køre via Vesterløkke Allé.

Ved spørgsmål, kontakt Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener, imens arbejdet står på. Mvh. KlimaByen

Afmeld? Send Klimabyen stop på 1272

 

SMS den 13.08.2018
God morgen i Klimabyen. Mandag den 13/8 vil Krydset Algade/Brogade/Gl. Vestergade/Knorregade samt Knorregade fra krydset og frem til Kongebrovej blive spærret af for kørsel. Spærringen forventes at vare frem til starten af november.
I øjeblikket foregår følgende arbejder i KlimaByen: I Smedegade udføres ledningsarbejder, i Brogade lægger brolæggerne hånd på de sidste arbejder, på Havnepladsen er mureren godt i gang med siddemuren og i Algade lægger Fjernvarmen nye rør ned.
Ved spørgsmål kontakt da projektleder Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener imens arbejdet står på. Mvh KlimaByen.
Afmeld? Send klimabyen stop til 1272

SMS den 11.07.2018

I den kommende periode fortsætter arbejderne på Gl. Havn, vej og fortov i Brogade, jord- og betonarbejder ved trappen ind til kirken og ledningsarbejder i Smedegade.Fra 30.07.2018, og i en længere periode frem, vil Knorregade og vejstrækket foran kirken på Algade blive afspærret, da vi i 1. omgang skal i gang med ledningsarbejder.

Det vil fortsat være muligt at færdes til fods. Ved spørgsmål, kontakt da Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk eller mobil 3033 5344. Vi beklager eventuelle gener,

mens arbejdet står på. Mvh. KlimaByen.

 

SMS den 02.07.2018
Som noget nyt vil vi løbende udsende SMS´er, der beskriver, hvilke arbejder der udføres i Bykvarteret i forbindelse med KlimaByen. For de næste ca.  to uger drejer det sig om følgende: Betonarbejder i Gl. Havn, vej og fortov i Brogade, jord og betonarbejder ved trappen ind til kirken og ledningsarbejder i Smedegade. Ved spørgsmål kontakt da Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk eller mobil 30335344. Vi beklager eventuelle gener, mens arbejdet står på. Mvh KlimaByensende KLIMABYEN til 1272. Tilmeld dig allerede i dag, så ved du, hvad der sker i delområderne.

 

Den 26.06.2018
I forbindelse med KlimaByens arbejder skal vi fjerne de gamle belysningsmaster og luftledninger i Smedegade, for i stedet at sætte nye belysningsmaster op. De nye master bliver magen til dem der står i Søndergade. Da vi fjerner de eksisterende belysningsmaster, vil der de næste ca. 2 mdr. ikke være gadelys i Smedegade og i en kortere periode 1-2 uger vil gadelyset i Søndergade ikke virke. Ved spørgsmål kontakt da projektleder Pernille Svane pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener, imens arbejdet står på. Mvh KlimaByen

SMS den 20.06.2018
På fredag den 22/6 vil der blive lagt nyt slidlag på A C Hansens Allé. Det betyder at A C Hansens Allé vil være spærret fra Langedamsvej til Kongebrovej fra kl. 6.30 til 12.00. Ved spørgsmål kontakt da projektleder Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk. Vi beklager eventuelle gener, imens arbejdet står på. Mvh KlimaByen.
Afmeld? Send klimabyen stop til 1272

SMS den 14.06.2018
For de næste ca. to uger drejer det sig om følgende: Vej og fortov i Brogade, fjernelse af asfalt samt ledningserbejder i Smedegade og udgravning i Gl. Havn. Det omfattende arbejde skyldes arbejdet med KlimaByen, som har til formål at ruste bydelen til en fremtid med mere nedbør. KlimaByen håndterer regnvand, så vi blandt andet undgår vand i kælderen og overløb af spildevand til Lillebælt. Ved spørgsmål kontakt da Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk eller mobil 30335344. Vi beklager eventuelle gener, mens arbejdet står på. Mvh Klimabyen
Afmeld? Send klimabyen stop til 1272

SMS den 06.06.2018
Fra i dag onsdag vil Smedegade blive spærret for motorkøretøjer fra Søndergade til Algade. Det vil stadig være muligt for fodgængere at færdes i gaden. Vi forventer, at vejen vil være spærret de næste 2-3 måneder. Ved spørgsmål kontakt da projektleder Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk eller mobil 30335344. Vi beklager eventuelle gener imens arbejdet står på. Mvh KlimaByen.
Afmeld? Send klimabyen stop til 1272

SMS den 23.03.2018
Fra mandag kl. 7-18 vil vi foretage højtrykspuling af kloakledninger i Buggesgade og Gl. Vestergade. I den forbindelse vil vi bede jer huske at tildække jeres afløb. Mens arbejdet står på og frem til onsdag i uge 13 vil der være parkeringsforbud i de to gader. Derudover spærres Gl. Vestergade for gennemkørsel, således at det ikke er muligt at komme ind på vejen fra Algade. Det er entreprenør Aarsleff der står for arbejdet. Ved spørgsmål kontakt Rasmus Tranum Feldborg fra Aarsleff på raf@aarsleff.com eller mobil 4044 2491. Vi beklager eventuelle gener imens arbejdet står på. Med venlig hilsen KlimaByen
Afmeld? Send klimabyen stop til 1272

SMS den 16.03.2018
Entreprenøren Aarsleff vil på mandag den 19. marts fra kl. 7-18 højtryksspule kloakledningerne på Kongebrovej. Det sker i forbindelse med renoveringen af kloakkerne indenfor Bykvarteret. Husk at dække dine afløb til. Der er p-forbud på Kongebrovej imens. Har du spørgsmål så kontakt Rasmus Tranum Feldborg fra Aarsleff på raf@aarsleff.com eller 40442491. Vi beklager evt. gener God weekend, Klimabyen.

SMS den 28.02.2018
Fra i dag onsdag vil der blive sat signalanlæg op i krydset Havnegade/Brogade i Middelfart. Signalanlægget sættes op, da der skal foretages gravearbejder i Havnegade. Derfor vil kun et spor være farbart forbi krydset. Signalanlægget forventes at fungere frem til udgangen af maj. Ved spørgsmål kontakt projektleder Pernille Svane på pernille.svane@middelfart.dk eller mobil 30335344. Vi beklager eventuelle gener imens arbejder står på. mvh klimabyen.afmeld? send klimabyen stop til 1272

SMS den 26.02.2018
Fra i morgen tirsdag den 27. februar går klimabyens 3. etape i gang i Brogade. det betyder, at vejen er spærret for gennemkørsel frem til slutningen af maj. Brogade skal laves om, så den kan transportere regnvandet væk, så det ikke belaster kloakken. vi laver ombygningen af vejen så skånsomt som muligt og måler på evt. vibrationer mens arbejdet står på. brostenene i Brogade bliver bevaret. ved spørgsmål, kontakt venligst projektleder Pernille svane på pernille.svane@middelfart.dk eller mobil 30335344. vi beklager evt. gener imens arbejdet står på. mvh klimabyen.afmeld? send klimabyen stop til 1272

SMS den 20.02.2018
Så er vi klar til at gå i gang med 3. etape af Klimabyen. Det betyder midlertidig inddragelse af ca. halvdelen af p-pladserne i GL. Havn fra i morgen og frem til slutningen af maj. Årsagen er, at vi etablerer et bassin til at aflede regnvand fra bykvarteret. Vi beklager evt. gener mens arbejdet står på. Venlig hilsen Klimabyen.

Delområde 3 Bykvarteret
Anlægsarbejdet i Bykvarteret er igangsat i januar 2018. Strategien for området er at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Lillebælt. Omkring Adlerhusvej er målet at flest mulige boliger afkoblet fra hverdagsregn. Ved kraftig og ekstremregn er der overløb til de tilstødende områder. Gaderne i den historiske bymidte er generelt smalle, og derfor skal regnvandet her håndteres i render frem for regnbede. Her er planen at hustagene mod gaden bliver afkoblet fra kloakken ved, at regnvandet herfra ledes direkte til vejen via render.

Du kan læse mere om delområde 3 Bykvarteret her