Dimensionering af LAR-anlæg

Folderen ”Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund” er et fælles grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til nedsivning af regnvand på egen grund. Du kan downloade anvisningen i boksen til højre.

I anvisningen kan du læse om hvordan tagvand og vand fra terrasser og lignende kan nedsives sikkert på egen grund i en faskine, i et regnbed eller ved udledning på græsplanen. I bilag 1 findes en beskrivelse af hvordan du foretager en simple nedsivningstest på din egen grund.

Anvisningen er udarbejdet af Orbicon i samarbejde med Rørcentret, Teknologisk Institut.

Spildevandskomiteen har fået udarbejdet et regneark med tilhørende notat for dimensionering af LAR anlæg. Regnearket bruger en statistisk regnerække som beregningsgrundlag, og ikke en virkelig regneserie.

De anlæg som kan dimensioneres ved hjælp af regnearket, er faskine, regnbed, grøfte og permeable belægning.

I boksen til højre kan du downloade regnearket samt tilhørende vejledning.