Lokal Afledning af Regnvand (LAR) - hvorfor og hvordan

Klimaændringerne medfører hyppigere og kraftigere nedbørshændelser, hvilket medfører oversvømmelser med kloakvand i kældre og på terræn. LAR-løsninger kan, sammen med andre tiltag, være med til at mindske mængden af regnvand i kloaksystemet og dermed reducere risikoen for oversvømmelser.

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) er en stadigt mere udbredt metode til at håndtere regnvand fra tagafløb og befæstede arealer på. I stedet for at lave dyre og ufleksible udvidelser af kloaksystemet, er princippet at forsinke, fordampe, nedsive eller genanvende regnvandet der, hvor det falder.

Lokal håndtering af regnvand kan være med til at løse problemerne med overbelastede kloaksystemer, men det er vigtigt, at de lokale LAR løsninger er dimensioneret og udformet korrekt. Der findes mange forskellige måder hvorpå man kan håndtere regnvand lokalt. Det kan gøres meget enkelt eller mere avanceret.

Hvilken løsning eller løsninger, der fungerer bedst afhænger af nedsivningspotentialet på stedet, lokale forhold samt dine ønsker og behov.

I boksen til højre finder du links til nogle hjemmesider, hvor du kan læse mere om fordele og ulemper ved de forskellige løsninger samt finde inspiration og vejledning.