KlimaByen og Odense Bys Museer graver i Middelfarts historie.

To søgegrøfter ved Middelfart Kirke afslører spor efter tidligere kirkegårdsmur eller kapel. Odense Bys Museer afdækker i de kommende måneder Middelfarts historie på Gl. Havn og ved Middelfart kirke, når de arkæologiske udgravninger igangsættes.

Middelfarts ældste bydel har en lang historie bag sig, og som et led i KlimaByens realisering af delområde 3 vil du i den nærmeste fremtid blive mødt af arkæologer i området. Man ved ud fra tegninger og malerier, at der er under asfalten på Gl. Havn muligvis gemmer sig sporene efter en gammel træskibsbro. Dette brohoved vil arkæologerne fra Odense Bys Museer forsøge at lokalisere. Brohovedets form genskabes i KlimaByen som et bassin, der som et kulturhistorisk spor markerer placeringen af det gamle brohoved. Udover Gl. Havn vil der også være udgravninger ved Middelfart Kirke, da området er af arkæologisk interesse.

Arkæolog Klaus Riiskov Pedersen, Odense Bys Museer, har over nogle dage i november været i gang med at ”fin-grave” i to søgegrøfter ved Middelfart Kirke. Finder Klaus Riiskov Pedersen tilstrækkeligt mange levn fra fortiden, vil museet foretage en egentlig udgravning.

-Det, vi kigger efter, er blandt andet om vi kan finde resterne af et kapel fra 1400-tallet, fortæller han. Klaus Riiskov Pedersen er stødt på en række store kampesten lige inden for den nuværende kirkemur ud mod Brogade.

-Vi er overbeviste om, at der stod et kapel her, så de store sten kan være fundamentet fra kapellet, men det kan også være en ældre kirkemur. Det ved vi ikke endnu, tilføjer han.

Kapellet var bygget af teglsten, og det er blevet revet ned en gang i 1600-tallet. De ældste dele af kirken er fra 1200-tallet, men her er der bygget til flere gange siden.

I den anden søgegrøft ud mod Algade og Fisketorvet er arkæologen stødt på sten, der ligner brostensbelægning. Stenene ligger på begge sider af grøften. Her er der også to muligheder i spil.

-Det kan være gammel brostensbelægning, men det kan også være et gulv, siger Klaus Riiskov Pedersen.

Blandt fundene er 300-400 år gamle potteskår og keramik samt ældre knoglerester. I tidligere tid blev arealet omkring kirken benyttet til kirkegård. Egentlige komplette skeletter er der ikke tale om, for der har tidligere været gravet på stedet, og i den forbindelse er begravelserne blevet forstyrret.

De knogler, der er fundet nu, bliver samlet og genbegravet. Fundene samles sammen til videre vurdering på Odense Bys Museer. Desuden har arkæologen målt op og lavet tegninger af det, han har gravet frem, inden det hele blev dækket til igen.

-Det besluttes senere, om der skal laves yderligere, men jeg vil tro, der er nok til en lille udgravning, vurderer Klaus Riiskov Pedersen.

I forbindelse med klimatilpasningen i Bykvarteret, bliver pladsen ved kirken renoveret, så den kommer til at korrespondere med Fisketorvet. Der etableres en trappe mod Brogade, og der plantes et egetræ som det, der står på Fisketorvet.

Vil du se, hvad arkæologerne laver, så slå et smut forbi Gl. Havn og kirken.