Orienteringsmøde-bykvarteret

Stor interesse for at høre om KlimaByens Bykvarter ved dialogmøde på Huset

Omkring 160 borgere var mødt op til dialogmøde for at høre nyt om KlimaByen, Danmarks smukkeste klimatilpasning. Denne gang gjaldt det klimatilpasningen i den historiske bydel.

- Vi har nu været i gang tre et halvt år, og turen er kommet til Bykvarteret. Hvis alt går vel, er vi færdige ved udgangen af næste år, indledte projektleder Helle Baker.

Projektet er et banebrydende samarbejde mellem Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune og Realdania, der skal sikre Middelfarts vestlige bydel mod oversvømmelser ved ekstremregn. Det har allerede skabt bred interesse udover både kommune- og landegrænsen.

Gæster udefra følger projektet, hvis ideer gerne skal kunne bruges andre steder, hvor det er nødvendigt at aflede regnvandet.

- Mange er imponerede over, at vi tør gribe et så stort projekt an, men det kræver også tålmodighed fra jer, mens det står på, sagde Helle Baker.

Det bekræftede arkitekt Jacob Fischer, GHB Landskabsarkitekter, der er ansvarlig for KlimaByens udformning.

- Det er et pilotprojekt. Det er første gang i hele verden, vi laver et sådant projekt, så der er helt naturligt ting, der skal rettes til undervejs, sagde han.

Projektet omfatter det højtliggende Skovkvarter, der starter i pigekvarteret, det strammere Allékvarter omkring Egevej, A.C. Hansens Allé og kirkegården samt den historiske bykerne med de meget smalle gader.

Der er en niveauforskel på 38 meter, og det i sig selv giver nogle udfordringer.

-Vi er ved at plante træer på Acacie Allé og Egevej, hvor vi sammen med beboerne har fundet en alternativ løsning. Fortovene er afskaffet på Egevej, så man både går, cykler og kører bil på vejen. Træerne er med til at skabe lommer til parkering. Kastanjerne på Adlerhusvej erstattes med en ny allé af lindetræer, forklarede Jacob Fischer.

I Bykvarteret bliver fortovene lagt med den særligt hårdtbrændte Middelfart-klinke, der er fremstillet på Hagemeister Teglværk i Tyskland. Det er den samme klinke, der er brugt til vandstien ned over kirkegården.

- Middelfart ligger jo på en skrænt af ler, og på den skrænt ligger Danmarks Keramikmuseum, så det har været helt naturligt at vælge tegl. Vi har samtidig indledt et samarbejde med CLAY, der lige nu viser udstillingen ’Store Formater – Kloge Hænder’.  Når denne aktuelle udstilling slutter i foråret 2018, har vi indgået aftale om at opstille tre af de monumentale værker derfra - dels på Vestre Kirkegård, dels ved den nye KlimaBy siddetrappe ved Middelfart Kirke, afslørede Jacob Fischer, som en tidlig kalendergave.

Ligeledes har arkitekterne bestilt saltglaserede fliser i vandfarvede nuancer hos et keramikerpar i Slagelse. Fliserne kommer til at ligge som små øer hist og her i klinkebelægningen. 

Den røde kastanje på Knorretorvet har voldt en del kvaler i planlægningsfasen.

-Vi er nødt til at flytte træet, så det ikke står i midten af gaderummet, og det bliver ikke en kastanje, der genplantes, men derimod en robinia. Kastanjetræer egner sig hverken som allétræ eller bytræ, fastslog Jacob Fischer.

Han opfordrede til, at der blev plantet flere roser i bydelen, så det udtryk, der allerede er, forstærkes.