Tidsplan for Bykvarteret

Hele KlimaByen skal være klar til indvielse i slutningen af 2018

Tirsdag den 9. januar sættes spaden i jorden til den sidste del af KlimaByen, der strækker sig fra Adlerhusporten til Brogade og havnefronten.

Arbejdet kommer dog stort set til at gå i omvendt rækkefølge og tilrettelægges, så det generer beboerne mindst muligt.

-Det bliver noget bøvl med trafikken, så I må bare tænke på, hvor flot det bliver, når det er færdigt, sagde ingeniør Morten Korsgaard Pedersen, Orbicon, til de mange tilhørere, der var kommet til dialogmøde på Huset for at høre om planen.

- Mens arbejdet i de enkelte områder står på, bliver der lukket for trafik og parkering, men der bliver naturligvis adgang til de enkelte ejendomme under processen. Bliver der problemer undervejs, må vi tage en snak om det, lovede han.

En af opgaverne bliver at finde parkeringspladser i anlægsperioden, men der var flere forslag til løsning fra salen, som kommunens embedsfolk tog med hjem sammen med et forslag om, at de berørte kan melde sig til en SMS-tjeneste, der fortæller hvor og hvornår, man skal finde en omvej.

Her skal der graves
- For at få det store anlægsarbejde til at forløbe så gnidningsløst som muligt, er der lagt en fast tidsramme, som entreprenøren skal arbejde inden for, fortsatte Morten Korsgaard.

Efter planen er det kun ganske få måneder, de enkelte beboere bliver generet af gravearbejde:

Januar til maj arbejdes på havnefronten og i Brogade.

Maj til juli graves i Smedegade, Knorregade fra Brogade og frem til Kongebrovej og i Algade.

Juli til september
arbejdes i Knorregade fra Kongebrovej til Skovgade, i Skovgade fra Søndergade til Ældrecenter, i Gl. Vestergade samt i Buggesgade.

Oktober til november arbejdes i Skovgade fra Ældrecenter til det fembenede kryds ved Behrendtsvej/Adlerhusvej, i krydset samt op til Adlerhusporten.

Når hele projektet er færdigt ensrettes Smedegade nedad mod havnen og Knorregade opad. Cyklister må køre i begge retninger, ligesom der bliver dobbeltrettet kørsel på det lille stykke af Søndergade fra Knorregade til Smedegade. Buggesgade er blevet en del af klimatilpasningen, men ikke i regi af KlimaByen.

- Buggesgade bliver renoveret, men det er et kommunalt projekt, der udføres af kommunens entreprenørafdeling. Gaden anlægges som Gl. Vestergade, oplyste projektleder i KlimaByen Helle Baker.