KlimaByen klimasikrer boligområde via Vestre Kirkegård

Delområde 2 nærmer sig sin afslutning, og et af de mest spektakulære delprojekter i området er at finde ved Vestre Kirkegård.
De besøgende på Vestre Kirkegård vil i fremtiden få et unikt og smukt sted at sidde, når vandtrappen ved kirkegården står færdig i slutningen af november 2017.

Den smukke vandtrappe er en del af KlimaByens delområde 2, hvor regnvandet fra Allékvarteret skal ledes ned i Lillebælt. Regnvandet vil i fremtiden løbe fra det øverste punkt i delområde 2 Allékvarteret ned til Kongebrovej. Det vand, som ikke løber i regnbedene undervejs, ledes ned i et bassin ved siden af den nyanlagte trappe. Herfra vil vandet løbe via en nyanlagt klinkebelagt gangsti / vandrende på tværs af kirkegården og ned til Sildemarken, hvorfra det til sidst vil ende i Lillebælt. Ved særlige regnhændelser vil regnvandet ledes via et stort rør, der ligger under gangstien.

Udover vandtrappen er der bl.a. etableret regnbede enkelte steder i delområde 2. Beplantningen af disse sker i slutningen af november, og området står færdigt, når anlægsarbejdet på Sildemarken som det sidste er afsluttet.