Aktivitetsskoven i KlimaByen tager form

Sidste etape i KlimaByen er sat i gang, og inden året er omme, kan beboerne i Middelfart og andre interesserede besøge en hel speciel skov, som udover træer også byder på utraditionelle broer og spændende oplevelser.

Nysgerrige sjæle har allerede opdaget, at der endnu en gang er stor aktivitet på den gamle sportsplads ved Middelfart Stadion. Sidste etape i projekt KlimaByen er igangsat, og entreprenør CJ Anlæg har travlt med at omdanne den gamle plæne, som i en lang periode har fungeret som afvanding for Skovkvarteret, til et spændene bevægelsesområde. Når Aktivitetsskoven står færdig i november 2018, bliver det et område, som indbyder til leg, bevægelse og læring for både børn, unge og ældre.

I dialog med brugerne
Aktivitetsskoven vil byde på mange forskellige aktiviteter for børn og voksne. Det bliver et multianvendeligt bevægelsesområde, som inviterer til forskelligartet brug. De mange aktiviteter er udviklet i dialog med blandt andet Vestre Skole, Sano, ældrecenteret i Skovgade og byens børnepasningstilbud. Da Vestre Skole bruger området til idræt, vil der eksempelvis være et bredt udvalg af atletikfunktioner, som er inspireret af SDU’s Atletik- og bevægelsesstadion. Klassiske atletikdiscipliner bliver her kombineret med nye tilgange til bevægelse. Derudover vil der naturligvis også være en fodbold- og basketboldbane, hvor byens sportsglade børn og voksne forhåbentlig kan få sved på panden.

Samarbejde på tværs
Aktivitetsskoven har en vigtig rolle i forbindelse med afledning af vandet fra Skovkvarteret. Regnvandet fra det omkringliggende område skal løbe ned i Aktivitetsskoven og samle sig i lavningerne, hvor det vil sive ned. Disse forhold med våde og tørre områder vil give et unikt læringsmiljø samt mulighed for bevægelse, og det har skabt interesse udenfor KlimaByen. Der er blevet indgået samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, Kompan, Fiberline og Plant et Træ. Disse samarbejder er med til at udvikle Aktivitetsskoven og tilføje nogle spændende elementer til området.

Aktiviteterne i skoven
Der sker nogle store ændringer i området, dog bibeholdes parkeringen ved Julievej - om end i en lidt anden udgave. Belægningen lægges om, og de traditionelle båse med streger forsvinder, så området i fremtiden inviterer til at skate, rulleskøjte og andre aktiviteter, når der ikke holder parkerede biler. Selve Aktivitetsskoven bliver delt ind i lysninger, hvor der blandt andet vil være en legeplads til byens yngste. De enkelte lysninger bliver forbundet af aktivitetsbroer, eksempelvis hoppebro, hængebro, løbebro og urbanbro. Det vil dog stadig være muligt at komme rundt i området på stier, som snor sig mellem lysningerne og lavningerne med vand.
  

For yderligere information kontakt:

Projektleder for KlimaByen, Pernille Svane, tlf. 88 88 48 80
Tilsynsførende ingeniør, Helle Otzen, Orbicon tlf. 4031 4136