Ny tidsplan for Bykvarteret

Projekt KlimaByen er kommet et skridt videre, og vi er godt i gang i det sidste delområde. Entreprenøren har travlt i bunden af ”Bykvarteret” ved Gl. Havn, og vi arbejder os nu op igennem området for til sidst at ende ved Adlerhusporten, hvor delområde 1 ”Skovkvarteret” og delområde 3 ”Bykvarteret” mødes.

 

Anlægsarbejdet er i fuld gang i delområde tre ”Bykvarteret”, og du vil kunne følge vores aktiviteter i området hele 2018. I KlimaByen er vi opmærksomme på, at der kan opstå uforudsete ting, bl.a. ved vi ikke med sikkerhed, hvad vi møder, når vi fjerne belægningen; ligger ledningerne, som vi forventer? Er vejrguderne med os? Er der ekstra jord, som skal udskiftes? Det er nogle af de udfordringer, vi kan møde på vores vej, når vi arbejder os frem nede fra Havnepladsen og op til Adlerhusvej i toppen af delområdet. Derfor er vores tidsplaner også altid kun foreløbige, da nogle faktorer kan ændre sig undervejs.

 

Den foreløbige tidsplan for Bykvarteret ser således ud:

Etape 1: havnepladsen og Brogade er igangsat og fortsætter frem til midten af juni måned.

Etape 2: Smedegade, Knorregade og Algade udføres i juni til og med august.

Etape 3: Knorretorv, Skovgade fra Knorretorv til Ældrecenteret og Gl. Vestergade udføres fra august til start november.

Etape 4: Skovgade fra Ældrecenter til Behrendtsvej samt krydset Skovgade/Behrendtsvej/Vesterløkke Allé/Adlerhusvej igangsættes slut oktober og forventes færdig i december.

Etape 5: Adlerhusvej udføres i november og december.

Tidsplanen er ændret siden borgermødet i november 2017, idet Adlerhusvej nu først udføres i november og december måned.

Udover de ovennævnte etaper vil du også kunne støde på anlægsarbejde i Buggesgade, da Middelfart Kommune renoverer gaden. Arbejdet udføres af kommunens entreprenørafdeling, og gaden anlægges som Gl. Vestergade.

Hvis du vil vide mere om klimatilpasningen og anlægsarbejdet i delområde 3, kan du læse meget mere om Bykvarteret her.