Opdateret tidsplan for Bykvarteret

KlimaByen har travlt, og det samme har vores ledningsejere i projektområdet. På trods af den varme sommer har vi været nødt til at opdatere tidsplanen for Bykvarteret, da den oprindelig plan var for optimistisk. For at du kan holde dig orienteret om arbejdet, kan du herunder se, hvordan projektet vil forløbe det næste år.

Vi har inddelt Bykvarteret i etaper, så du får et bedre overblik.

 

Etape 1

Brogade: Arbejderne i Brogade er nu ved at nå sin ende, og vi forventer at kunne åbne vejen i starten af september 2018.

Kirketrappen, forventer vi, færdiggøres i løbet af efteråret.

Havnepladsen/Gl. Havn: Arbejdet på Gl. Havn er også i fuld gang, og vi forventer arbejdet her er færdiggjort midt september 2018.

 

Etape 2

Smedegade: I Smedegade kommer der asfalt på kørebanen, og fortovet bliver med klinker.

For at dette kan lykkedes har ledningsejerne haft travlt. Desværre er der sket en fejl i produktionen af klinkerne, som skal bruges i Bykvarteret, og holdet bag KlimaByen har været nødt til at sende hele leverancen retur til leverandøren. Dermed bliver arbejdet i Bykvarteret forsinket, og det går i høj grad ud over anlægsarbejdet i Smedegade, hvor entreprenøren skulle i gang med fortovene. Der er heldigvis håb forude, da leverandøren har sat alle sejl til, for at den nye leverance bliver leveret allerede om 6 uger og ikke 12 uger, som er den normale leveringstid.

For at forbedre de nuværende forhold for beboerne i Smedegade, bliver der lagt gangplader ud på begge fortove, og der lægges grus på kørebanen. Når entreprenøren kan genoptage arbejdet, forventes det sidste anlægsarbejde at tage cirka 4 uger. Herefter er arbejdet færdigt, og beboerne i området kan nyde den nye belægning.

Vi forventer at være færdige i Smedegade i midten af november måned 2018.

Knorregade og Algade: Arbejdet i de to gader udføres fra august 2018 og frem til december 2018. Der kommer asfalt på kørebanen, og fortovet bliver med klinker som i Smedegade. Bemærk, i Algade etableres der nye fortove til kirken, og der lægges ny asfalt på, men der graves ikke i kørebanen, og derfor er der åben for trafik.

 

Etape 5 (udføres før etape 3 og 4)

Adlerhusvej fra krydset ved Skovgade til Sano: På Adlerhusvej vil kørebanen blive asfalteret, og der laves cykelbane på asfalten i begge sider af vejen. I den vestlige side af vejen lægger entreprenøren et klinkefortov, som ligner fotovene i resten af delområdet.  Arbejdet foregår fra oktober 2018 og forventes færdiggjort februar 2019.

Adlerhusvej fra Sano til Adlerhusporten: Som på den anden del af Adlerhusvej bliver kørebanen asfalteret, og der laves cykelbane i begge sider af vejen. I den vestlige side af vejen lægger entreprenøren et klinkefortov, som ligner fortovene i resten af området. Arbejder foregår fra januar 2019 og forventes færdiggjort april 2019.


Etape 3

Knorregade, Skovgade fra Knorretorv til ældrecenteret, Gl. Vestergade og Kongebrovej: Knorregade får ny asfalt og klinkefortov. Skovgade får også ny asfaltbelægning på kørebanen og klinkefortov i begge sider. På Gl. Vestergade og på Kongebrovej beholder man den eksisterende belægning, men vi fjerner den eksisterende vejafvanding. Arbejdet foregår fra april 2019 og forventes færdiggjort august 2019.


Etape 4

Skovgade fra ældrecenteret til Behrendtsvej: Den øverste del af Skovgade fra ældrecenteret får ny asfaltbelægning på kørebanen og klinkebelægning på fortovet i begge sider. Arbejdet udføres fra april 2019 og frem til august 2019.

Buggesgade udføres af Middelfart Kommune

I forbindelse med arbejdet har Middelfart Kommune valgt at ændre belægningen i Buggesgade, så den får samme udseende som Gl. Vestergade. Arbejdet udføres i foråret 2019 af Middelfart Kommune og er ikke en del af anlægsarbejdet i KlimaByen.