Praktisk information til beboerne i Bykvarteret

Er du beboer i ”Bykvarteret” eller færdes du ofte i bil i delområdet, så har vi samlet nogle praktiske informationer herunder

Som beboer i ”Bykvarteret” vil der i den kommende anlægsperiode være nogle udfordringer i dagligdagen, som KlimaByen i samarbejde med Middelfart Kommune forsøger at løse efter bedste evne.

 

Parkering

Entreprenøren har travlt i Bykvarteret, og i forbindelse med anlægsarbejderne udføres, vil de enkelte veje blive spærret af i længere eller kortere perioder. Når vejene bliver spærret, vil det ikke være muligt at parkere her.

Vi bag Klimabyen er opmærksomme på de manglende parkeringspladser, men desværre har vi ikke et bestemt areal, hvor vi kan anbefale, du parkerer. I stedet gennemgår vi løbende de eksisterende parkeringsrestriktioner og ændrer, hvor det er muligt, så vi kan skabe flere parkeringspladser i området, mens anlægsarbejderne står på.

Vi anbefaler, at du følger med i skiltningen for parkering, som i perioder kan være anderledes end normalt. I første omgang har vi for en stund ophævet tidsbegrænsningen på to af parkeringsområderne ved Cafe Razz.

 

Affald

Som nævnt ovenfor vil der i kortere og længere perioder være veje, som er spærret på grund af anlægsarbejde. Når vejene bliver spærret, vil det ikke være muligt for renovationsarbejderne at komme helt op til din dør for at afhente husholdningsaffaldet. Affald & Genbrug opsætter derfor midlertidigt røde containere ved afspærringerne, hvor du selv skal aflevere husholdningsaffaldet, mens arbejdet står på.

 

Oplever du udfordringer med håndteringen af affald i anlægsperioden, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Affald & Genbrug, Middelfart Kommune, på telefon 88 88 48 50.

 

Sideløbende med anlægsarbejderne i KlimaByen arbejder Affald og Genbrug også i området på at lave nedgravede beholdere til dagrenovation. Hvis du gerne vil se, hvordan de nye nedgravede beholdere ser ud, kan du slå et smut forbi Søndergade og Gl. Vestergade, hvor løsningen allerede er taget i brug. De nye beholdere placeres følgende steder: Kongebrovej ca. ved nr. 3 og 5, Knorretorv ved nr. 2, Buggesgade ved nr. 21 samt Gl. Vestergade ved nr. 28.

De husstande, der skal benytte de nye beholdere, får besked, når de er klar til at blive taget i brug.