Det skal der ske i KlimaByen

KlimaByen går ind i det sidste år med anlægsarbejde i projektområdet. Allerede nu kan Middelfarts indbyggere og andre interesserede se frem til efteråret, hvor Danmarks smukkeste klimatilpasningsprojekt står færdigt og er klar til indvielse.

KlimaByen går et spændende år i møde, når de tre delområder og Aktivitetsskoven står færdige inden årets udgang. Entreprenørerne har stadig travlt i projektområdet, og der er i øjeblikket stor aktivitet på Adlerhusvej, hvor der udover en ny belægning også skal plantes en ny allé. Områdets beboere og andre, som færdes i området, møder også anlægsarbejderne på Skovgade, Kongebrovej, Gl. Vestergade og Buggesgade, hvor de har travlt med blandt andet belægningen.

Stor aktivitet i KlimaByen
KlimaByens projektleder Pernille Svane glæder sig over den megen aktivitet i området.
- Vi bliver i år færdige med de sidste etaper, og KlimaByen står færdig til indvielse i efteråret. Det har været en lang og spændende proces, fra vi startede med de indledende undersøgelser tilbage i 2012 til nu, hvor vi kan se hvilken forandring, der er sket rundt om i projektområdet, fortæller Pernille Svane, Middelfart Kommune.
- Det har naturligvis til tider været udfordrende for beboerne og andre, som færdes i projektområdet, men de har klaret det rigtig flot, og vi er glade for de positive tilkendegivelser, der har været igennem projektet. 

Børnene kan snart gå på opdagelse
Hvis vejrguderne kommer projektet i møde, varer det ikke længe, inden Aktivitetsskoven kan blive taget i brug af Vestre Skoles elever, byens børnehavebørn, ældrecenterets beboere og andre interesserede.
- Vi venter på godt vejr, så vores entreprenør kan så græs og lave belægningen. Den specielle belægning kræver, at det er tørvejr og frostfrit, så vi håber på godt vejr. Byens børn og barnlige sjæle kan så småt begynde at glæde sig til at gå på opdagelse i området med de mange aktiviteter, som nok skal give røde kinder og sved på panden, fortæller projektlederen.
Man forventer i projektet, at Aktivitetsskoven står klar til brug i løbet af foråret 2019.

Indvielse til efteråret
Når alle tre delområder i KlimaByen står klar til indvielse i efteråret 2019, bliver det naturligvis fejret, og i den forbindelse vil også kunstværkerne på den nye kirketrappe blive præsenteret.
- Alle er naturligvis inviteret, når vi indvier KlimaByen i Middelfart – Danmarks smukkeste klimatilpasningsprojekt. Vi ser frem til den festlige begivenhed og til at beboerne i Middelfart derefter for alvor tager området i brug, afslutter Pernille Svane.

For yderligere information kontakt:
Projektleder for KlimaByen, Pernille Svane, tlf. 88 88 48 80