Informationsbrev parkering

KlimaByens arbejder i Bykvarteret har udfordret muligheden for parkering i gaderne i den gamle bydel, da der foregår anlægsarbejder i gaderne.

 

Middelfart kommune har derfor arbejdet på at finde muligheder for parkering andre steder, ved at ændre på de eksisterende parkeringsforhold.

På efterfølgende tegning er det vist, hvor vi ændrer på de eksisterende parkeringsforhold for at skabe flere parkeringspladser, mens anlægsarbejderne udføres.

Vi gør opmærksom på, at der på Kongebrovej er en cykelbane der skal respekteres. Parkeres der i cykelbanen vil dette være ulovligt.

De nye parkeringsmuligheder vil være gældende fra i morgen den 20. marts 2019.

Har I spørgsmål til arbejdet, er I velkomne til at kontakte mig på telefon 8888 4880 eller mail pernille.svane@middelfart.dk.

Med venlig hilsen

Pernille Svane

Projektleder, KlimaByen

Parkering