Projektets baggrund

En af fremtidens store samfundsmæssige udfordringer bliver tilpasningen af vores byer til et ændret klima med mere ekstreme mængder regn. Projekt KlimaByen i Middelfart har som mål at udvikle nye innovative klimatilpasningsløsninger og -projekter gennem byudvikling i området omkring Kongebrovej i Middelfart.

Projekt KlimaByen i Middelfart – Danmarks Smukkeste Klimatilpasning baserer sig på forundersøgelsen"Klimatilpasning og byudvikling af kvarteret ved Kongebrovej i Middelfart".

Forundersøgelsen blev gennemført i et samarbejde mellem Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune og Realdania i 2012. Formålet med forundersøgelsen var at få belyst, hvordan klimatilpasning af et stort område i Middelfart by kunne være et aktivt led i udviklingen af en klimarobust og smukkere by ved at håndtere regnvandet på overfladen som supplement til rør i jorden.

Den gennemførte forundersøgelse omfatter et kvarter i den vestlige del af Middelfart. Området er fælleskloakeret og den lavtliggende del af området er ved kraftige regnskyl belastet af oversvømmede kældre, vand på terræn og overløb til Lillebælt.

Forundersøgelsen viser, at hvis der ikke gennemføres en klimatilpasning af området, vil disse problemer forværres i takt med, at klimaet forventeligt forandres over de næste 50 år. 

Middelfart Spildevand har igennem de sidste år investeret et tocifret millionbeløb for at øge kapaciteten i kloaksystemet i dele af byen, men har nu sammen med Middelfart Kommune besluttet at ændre strategi fra udbygning af det traditionelle kloaksystem til en regnvandshåndtering, der sker i synenergi med udvikling af byens rum.

Projektbeskrivelse

Projektets visioner