KlimaByens samlede dispositionsforslag

Beboerne i KlimaByen og andre interesserede kan nu se det samlede dispositionsforslag

KlimaByens arkitekt- og ingeniørteam har udarbejdet det samlede dispositionsforslag for KlimaByen som præsenteret på borgermødet i september. Dispositionsforslaget udstikker de overordnede linjer for de tre områder i KlimaByen og lægges til grund for den endelige detailplanlægning og realisering af projektet.

Vi kan med glæde fortælle, at Byrådet den 5. oktober 2015 har godkendt forslaget, og at vi nu arbejder videre frem mod realisering af KlimaByen. Startskuddet lyder ved 1. spadestik den 2. maj 2016. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere oplysninger følger på hjemmesiden og i pressen, når tiden nærmer sig.

Du kan se dispositionsforslaget her.