Projektområde

Projektet KlimaByen omfatter området ved Kongebrovej, der strækker sig fra villakvartererne i Middelfarts vestlige udkant, gennem den centrale by til den historiske bydel ved byens gamle havn.

Området er på godt 450.000 m2, med en højdeforskel på ca. 38 meter.

Området repræsenterer nogle væsentlige områdetyper, herunder nyere parcelhuskvarterer, villakvarterer, rekreative områder, to kirkegårde, en historisk allé, et ældrecenter, lejeboliger samt den historiske bykerne fra Middelalderen.

Projektområdet er inddelt I tre delområder, og de strategier og idéer, som er fremlagt for de tre delområder, er resultatet af forundersøgelsen af området "Klimatilpasning og byudvikling af kvarteret ved Kongebrovej i Middelfart".

Du kan læse mere om det samlede dispositionsforslag her