Tidsplan

Klimabyen har været længe undervejs og er gået i jorden foråret 2016. Herunder kan du orientere dig om tidsplanen for de tre delområder samt Aktivitetsskoven.

Delområde 1 ”Skovkvarteret”
Anlægsperiode: 2. maj 2016 – ultimo september 2016

Delområde 2 ”Allékvarteret”
Anlægsperiode: Forår 2017 – efterår 2017

Delområde 3 ”Bykvarteret”
Anlægsperiode: Jan – december 2018

Aktivitetsskoven
Anlægsperiode: Marts – november 2018

Den overordnede tidsplan fremgår herunder:Arkitektkonkurrence

Gennemførelse af arkitektkonkurrence
Juni 2014 – marts 2015

”KlimaByen i Middelfart” omfatter afholdelsen af en to-faset arkitektkonkurrence med fokus på Byudvikling gennem Klimatilpasning med efterfølgende realisering af et klimatilpasningsprojekt i projektområdet.

Første fase af arkitektkonkurrencen blev gennemført i perioden august 2014 - november 2014. Vinderprojekterne for fase 1 blev offentliggjort den 12. november 2014.

Anden fase af konkurrencen blev gennemført i perioden december 2014 – februar 2015.

Det endelige vinderprojekt af arkitektkonkurrencen for KlimaByen blev offentliggjort den 26. marts 2015.

Projektudvikling

Projektudvikling
April 2015 – efterår 2017

Vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen blev offentliggjort den 26. marts 2015.

Vinderprojektet er herefter blevet bearbejdet i en såkaldt "Projektudviklingsfase", hvor borgerne blev inviteret til - i samarbejde med projektgruppen, de tekniske rådgivere samt det vindende arkitektteam Team GHB - at bearbejde og videreudvikle projektet.

Resultatet af Projektudviklingsfasen er et færdigbearbejdet og godkendt skitseprojekt, der danner grundlag for detailprojekteringen. Detailprojekteringen varetages af det vindende arkitektteam Team GHB i samarbejde med den tekniske rådgiver, Orbicon A/S.

Projektering og udbud

Projektering og udbud/tilbud
Oktober 2015 – vinter 2018

Projektet detailprojekteres og anlægsøkonomi samt tids- og etapeplan fastlægges.

På baggrund af aftalt udbudsprogram og –form udbydes anlægsopgaverne.

Projektet udbydes som fire dele; delområde 1, 2 og 3 samt Aktivitetsskoven.

Anlægsperiode

Anlægsperiode
Forår 2016 – vinter 2018

Anlægsarbejderne er igangsat foråret 2016. Anlægsarbejdet vil foregå etapevist, hvormed fremkommeligheden sikres.

Etapeplan for anlægsarbejdet fastlægges i forbindelse med detailprojektering af projekterne.

KlimaByen forventes indviet i vinter 2018.

Projektafslutning

Projektafslutning
Vinter 2018

Ved projektets afslutning udarbejdes en afsluttende rapport, hvor projektet evalueres i forhold til de oprindelige målsætninger for projektet.

Der udarbejdes desuden en skriftlig driftsaftale mellem Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand.