TEMA

De syv Regnvandshaver

Syv private haver på Egevej i Middelfart har været med i projektet ”ditRegnvand” og har i den forbindelse fået etableret nye og spændende løsninger indenfor håndtering af regnvand på egen grund.

Resultatet er syv meget forskellige haver, men fælles for dem alle er, at 95 % af tag- og overfladevandet nedsives i haven, og resten ledes på overfladen til ”Postens Rende” - et lille vandløb i en tilgrænsende skov. En både billigere, smukkere og mere miljøvenlige løsning end separatkloakering for både forsyning og haveejer.

I billedgalleriet ovenfor kan du se eksempler på de forskellige løsninger. Haveejerne har fået tilbagebetalt 40 pct. af tilslutningsbidraget for at afkoble regnvandet fra fælleskloakken. Derudover har de selv afholdt udgifterne forbundet med etablering af egen regnhave.

Middelfart Kommune har sammen med Allerød Kommune deltaget i Haveselskabets projekt ”Intelligent brug af regnvand”. Projektet som er et samarbejde mellem haveejere, kommuner og forsyningsselskaber skal sikre, at de enorme investeringer, som samfundet, kommuner og borgere lægger i klimatilpasning, skaber gode sammenhængende løsninger og merværdi.

Med udgangspunkt i projektet, indsamles erfaringer, der gør det muligt at give haveejere, forsyningsselskaber, kommuner og staten konkrete opskrifter på, hvordan vi kan nedsætte risikoen for oversvømmelser og gøre regnvand til en ressource i private haver og på offentlige arealer.

Projekt ditRegnvand i Middelfart er finansieret af Villum-fonden og gennemført i et samarbejde mellem Haveselskabet, NIRAS, Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand.

Læs mere om projekt ditRegnvand på www.haveselskabet.dk